1. Ko nozīmē personas datu aizsardzības noteikumi?

Konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā – Privātuma politika) nosaka nosacījumus, kurus apņemas ievērot visi tīmekļa vietnes www.balmainhair.ee apmeklētāji (turpmāk tekstā saukti “apmeklētāji”). Tiek uzskatīts, ka Apmeklētājs ir izlasījis un piekritis ievērot personas datu aizsardzības noteikumus, ja viņš ir apmeklējis Web-lapu, pieslēdzies tai un (vai) iegādājas tajā pārdotās preces. Apmeklētājs, kas nepiekrīt dažiem Noteikumu noteikumiem, zaudē tiesības apmeklēt Web-lapu, pieslēgties tai un izmantot visus un/vai dažus tajā sniegtos pakalpojumus.

 1. Kādu informāciju mēs vācam?

Piedāvājot Jums pakalpojumus, Pakalpojumu sniedzējs var vākt, glabāt un izmantot zemāk aprakstītus personas datus:

Informāciju, kuru Beauty Brands OÜ, reģistrācijas numurs 14280457, adrese Telliskivi tn 60 Tallinn Harjumaa 10412 (tālāk – Palapojumu sniedzējs) lūdz sniegt reģistrējoties un/vai veicot pirkumus šajā web-lapā, tai skaitā vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un cita informācija, kura nepieciešama pasūtījuma izpildei un preču piegādei;

 • Informācija par jūsu datoru, apmeklējumiem un pirkumiem e-veikalā, tai skaitā jūsu IP-adrese, pieslēgšanas pie web-lapas laiks un datums
 • Cita informācija, kuru jūs varat sniegt mums jebkurā laikā, lietojot web-lapu, iegādājoties pakalpojumus vai komunicējt ar mums

 

 1. Sīkdatnes (cookies)

Sīkdatnes ietver sevī informāciju, kuru servers sūta uz web-lapu­ un kura uz tās saglabājas. Šīs web-lapas analīzei mēs izmantojam “Google Analytics” un citu līdzīgus servisus. Šie servisi ģenerē statistikas un citus datus par web-lapas apmeklējumiem ar sīkdatņu palīdzību, kas saglabājās uz apmeklētāju datoriem. Savākta informācija par lapas apmeklējumiem tiek izmantota atskaišu veidošanai par web-lapas izmantošanu. Šos datus saglabā Google vai cits pakalpojuma piegādātājs. Sīkdatnes tiek izmantotas arī lai atpazītu Jūs, kā bijušo lapas apmeklētāju.

Vairāk informācijas par web-lapā izmantojamām sīkdatnēm var atrast uz www.aki.ee/et/kupsised

Lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju ļauj noraidīt sīkdatnes, daži atļauj noraidīt tikai trešo personu sīkdatnes. Atkarībā no jūsu pakalpojuma sniedzēja, jūs varat noraidīt sīkdatnes daļēji vai pilnībā, bet vēršam jūsu uzmanību uz to, ka visu sīkdatņu bloķēšana negatīvi ietekmēs šīs web-lapas izmantošanu, bez sīkdatnēm Jūs nevarēsiet izmantot visas lapas iespējas.

Ja Jūs nepiekritat sīkdatņu izmantošanai un/vai vēlaties atsaukt savu piekrišanu, lūdzam par to mūs informēt, rakstot uz e-pasta adresi info@balmainhair.ee.

 1. Jūsu personas datu izmantošana

Saņemtie personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi mērķiem, kas paredzēti Personas datu aizsardzības noteikumos.

Jūsu personas dati var tikt izmantoti:

 • Lai Jūs varētu izmantot pakalpojumus, kas tiek piedāvāti web-lapā;
 • Lai noslēgtu ar Jums līgumu un tā izpildīšanai;
 • Iegādātas web-lapā preces nosūtīšanai un piegādei;
 • Rēķinu izrakstīšanai un nosūtīšanai;
 • Informācijas savākšanai par jūs veiktajiem maksājumiem;
 • Lai nosūtītu Jums ziņu, sarakstei ar Jums;
 • Informācijas atspoguļošanai par jūsu iepriekšējo pirkuma grozu;
 • Jaunumu un citas informācijas, kas saistīta ar sniegtajiem pakalpojumiem, un, mūsuprāt, varētu būt Jums noderīga, sūtīšanai pa e-pastu (Jūs varat atteikties no jaunumu un informācijas sūtīšanas jebkurā brīdī, informējot mūs par to, rakstot uz e-pastu vai spiežot uz aktīvo saiti saņemtajā paziņojumā, ja turpmāk nevēlaties saņemt līdzīgas ziņas).

Jūsu personas dati neglabājas ilgāk, kā to pieprasa paredzētie tiem mērķi. Ja personas dati paliek navajdzīgi vai beidzas to glabāšanas termiņš, tie tiek iznīcīnāti.

Tiešais mārketings

Uzņēmums, izmantojot saziņas līdzekļus (e-pasts vai cits veids), var Jums sūtīt ar produkciju saistītu informāciju, kas līdzīga precēm, kuras Jūs iegādājaties web-lapā, un nodot jūsu datus tiem saņēmējiem, kuri izmanto web-lapas administrātoram sniegtus personas datus patiešo saistītos web-lapas mārketinga nolūkos. Saņēmēju saraksts var mainīties, bet mērķi paliek tie paši; ja Jūs vēlaties saņemt datu saņē’muju sarakstu, lūdzu rakstiet uz e-pastu info@balmainhair.ee.

Ja Jūs nevēlaties saņemt komerciālos piedāvājumus, lūdzu informējiet mūs par atteikšanos pa e-pastu info@balmainhair.ee vai nospiežot uz attiecīgās saites, kas ir katrā e-pastā, kuru Jūs saņemat.

 1. Datu publicēšana

Pakalpojumu sniedzējs var izpaust saistīto ar Jums informāciju saviem darbiniekiem, priekšniecībai, starpniekiem, piegādātājiem un darbuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams jūsu web-lapā iegādāto preču piegādei, iepriekšējo pirkumu vētures atspoguļošanai vai citiem mērķiem, norādītājiem šajos Noteikumos.

Bez tā, mēs varam atklāt informāciju, kas attiecas uz Jums:

 • Ja mums ir pienākums to izdarīt pēc likuma;
 • Savu tiesību un interešu aizsardzībai.

Personas dati netiek nodoti trešajām personām ar mērķiem, kas nav noteikti personas datu aizsardzības Noteikumos.

 1. Jūsu pesonas datu drošība

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar prasībām, noteiktām ar personīgo datu aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem. Apstrādājot jūsu datus, mēs pielietojam tehniskus drošības pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņas, izpaušanas, kā arī citas pretlikumīgas apstrādes.

Ir zināms, ka personas datu nodošana caur internetu nav droša un mēs nevaram garantēt to drošību pie nodošanas.

7.Jūsu piekrišana un tiesības

Reģistrējoties kā web-lapas lietotājs vai kā savādāk izmantojot piedāvātos pakalpojumus, tai skaitā pērkot produkciju, Jūs apstiprinat, ka esat iepazinušies ar personas datu aizsardzības Noteikumiem un pieņemat tos, ka arī dodat mums savu piekrišanu uz datu vākšanu, glabāšanu, sistematizēšanu, izmantošanu un apstrādi, izmantojot web-lapu, saskaņā ar norādītajiem Noteikumos mērķiem.

Jūs varat iesniegt lūgumrakstu rakstiski (pa pastu vai elektroniski), ja vēlaties saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi Jūsu personas dati Pakalpojumu sniedzējs apkopo par jums, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, un kuriem saņēmējiem tiek nodoti. Mēs atbildēsim uz lūgumrakstiem saskaņā ar likumā noteikto kārtību un termiņiem, kā arī mēģināsim sniegt jums informāciju pēc iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā 30 dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas.

Mēs sniegsim lūgumrakstā pieprasītos datus rakstiski, sūtot uz norādīto adresi vai pa e-pastu. Informācija par avotiem, no kuriem tika savākti jūsu personas dati, par nolūku kāpēc tie tika apstrādāti un kādiem saņēmēji tika nodoti pēdējā gada laikā, tiek sniegta bez maksas reizi kalendārajā gadā. Ja mums ir šaubas par lūgumraksta iesniedzēja identifikāciju, mums ir tiesības pieprasīt viņam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai šāda dokumenta kopiju.

Jums ir arī tiesības pieprasīt nepareizu personas datu labošanu, to apstrādes apturēšanu (izņemot uzglabāšanu), ja datus apstrādā, neievērojot noteiktos personas datu aizsardzības nosacījumus, rakstveidā iesniedzot lūgumu (pa pastu vai elektroniski). Pamatojoties uz jūsu rakstveida pieprasījumu, visa jūsu personiskā informācija var tikt dzēsta, tostarp jūsu pirkuma vēsture. Ja mums ir šaubas par lūgumraksta iesniedzēja identifikāciju, mums ir tiesības pieprasīt viņam uzrāsīt personu apliecinošu dokumentu vai šāda dokumenta kopiju.

 1. Atbildība

Pievienojoties mūsu web-lapai, jūs esat atbildīgs par paroles un lietotāja datu konfidencialitāti, kā arī par jebkuru darbību (datu pārraide, ievietojot pasūtījumu utt.) mūsu web-lapā. Ja lapā sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot jūsu lietotāja personas datus, mēs uzskatām, ka datus nododat un lietojat Jūs. Ja esat pazaudējis savus lietotāja datus, Jūs piekritat nekavējoties informēt mūs par to pa pastu, tālruni vai elektroniski.

Jūs esat atbildīgs par mums sniegto personas datu precizitāti, patiesumu un derīgumu. Ja jūsu iepriekš sniegtie (kontaktu) dati ir mainījušies, lūdzam informēt mūs par to pa e-pastu. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies nepareizu vai nepietiekamu jūsu sniegto datu dēļ, kā arī, ja jūs neinformējāt mūs par to izmaiņām.

 1. Izmaiņas privātuma politikā

Mums ir tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt privātuma politiku. Šādi atjauninājumi vai izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tos publicē web-lapā. Lai uzzinātu par iespējamām privātuma politikas izmaiņām, Jums periodiski jāpārbauda šī lapa un jāpārliecinās, ka pašreizējā Noteikumu un nosacījumu versija jums ir piemērota.

 1. Kontaktinformācija

Ja jums rodas jautājumi saistībā ar privātuma politiku, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šo adresi:

Beauty Brands OÜ

Reģistrācijas numurs: 14280457
Adrese: Telliskivi tn 60, Tallinn, Harjumaa 10412
e-pasts: info@balmainhair.ee

Pēdējais privātuma politikas atjauninājums tika veikts 2015. gada 19. novembrī.